Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
M. Karčiausko poezijos konkurso nuostatai 834.3 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mėnesio veiklos planai
Sausio mėnesio veiklos planas 40.18 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 47.37 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2022-03-02 18:00:04 45.51 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 47.21 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2022-05-03 07:38:40 44.84 KB
Birželio-rugpjūčio mėnesių veiklos planas 33.89 KB
2022-2023 m. m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas 32.86 KB
2022-2023 m. m. Spalio mėn. veiklos planas 2022-10-13 11:28:13 30.08 KB
2022-2023 m. m. Lapkričio mėn. veiklos planas 2022-11-08 12:09:09 33.82 KB
2022-2023 m. m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-11-30 13:53:13 45.48 KB
2023 m. Sausio mėn. veiklos planas 41.88 KB
2023 m. m. Vasario mėn. veiklos planas 2023-02-01 16:44:33 44.41 KB
2023 m. m. Kovo mėn. veiklos planas 35.78 KB
2023 m. m. Balandžio mėn. veiklos planas 2023-04-03 11:41:09 29.6 KB
2023 m. m. Gegužės mėn. veiklos planas 30 KB
2023 m. Birželio-rugpjūčio mėn. veiklos planas 2023-06-05 08:23:11 27.48 KB
2023-2024 m. m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-09-05 09:03:34 27.54 KB
2023-2024 m. m. spalio mėn. veiklos planas 2023-10-02 11:35:19 24.31 KB
2023-2024 m. m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-11-03 14:25:03 29.04 KB
2023-2024 m. m. gruodžio mėn. veiklos planas 24.64 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d. 2021-12-31 08:34:36 1.73 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.birželio 30 d. 2021-12-31 08:34:36 1.24 MB
2020 m. gruodžio 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gim. pasibaig. metų finan. atask. rink 2021-12-31 08:34:36 11.31 MB
2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 1.28 MB
2020 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 1.29 MB
2020 m.kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 157.65 KB
2019 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 1.55 MB
2019 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 1.56 MB
2019 m. aiškinamasis raštas 2021-12-31 08:34:36 3.66 MB
2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 944.42 KB
2018 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 2.38 MB
2018 m.birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 1.63 MB
2018 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 2.31 MB
2017 m. gruodžio 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gim. pasibaig. metų finan. atask. rink. 2021-12-31 08:34:36 788.47 KB
2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 2.43 MB
2017 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys  2021-12-31 08:34:36 2.37 MB
2017 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 08:34:36 2.43 MB
2016m. IV ketv. informacija  apie darbuotojų darbo užmokestį 2021-12-31 08:34:36 416.99 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 3.72 MB
2021 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 3.89 MB
2021 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2021-12-30 16:55:39 3.33 MB
2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 2.43 MB
2020 m. spalio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 2.64 MB
2020 m. birželio  30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 325.76 KB
2020 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 403.92 KB
2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 4.07 MB
2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 4.23 MB
2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 494.82 KB
2019 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 3.8 MB
2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 3.17 MB
2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 2.93 MB
2018 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 3.12 MB
2018 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-30 16:55:39 3.02 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. pagrindinė sutartis CPO70172 2021-05-14 12:00:50 232.63 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos taisyklės ir aprašas 2021-07-02 10:41:57 29.9 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo 2021-07-02 10:41:57 36.52 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos neformaliojo ugdymo užsiėmimo tvarkaraštis 2020-2021 m.m. I pusmetis 2021-05-09 18:25:59 143.14 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinių atstovybė Atnaujinta Dydis
Atstovybės struktūra 139.53 KB
Mokinių sąrašai Atnaujinta Dydis
Klasių sąrašai 2022-2023 m. m. 2022-08-31 12:13:04 501.92 KB
Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. pamokų tvarkaraštis 1 trimestras 109.98 KB
Egzaminų dokumentai Atnaujinta Dydis
Prašymo forma mokiniams 53.5 KB
Prašymo forma buvusiems mokiniams 45 KB
Prašymo forma menų ir technologijų brandos darbo pasirinkimams 46.5 KB
Brandos egzaminų tvarkaraštis 2023 33.78 KB
Prašymo forma eksternams 49.5 KB
Informacija BE laikysiantiems eksternams 286.64 KB
Bazinė mokykla 486.08 KB
PUPP tvarkaraštis 2023 38.34 KB
2023 m. Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarkaraštis 180.17 KB