Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. gruodžio 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gim. pasibaig. metų finan. atask. rink 2021-05-09 10:09:05 11.31 MB
2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:05 1.28 MB
2020 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:05 1.29 MB
2020 m.kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:05 157.65 KB
2019 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:05 1.55 MB
2019 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:05 1.56 MB
2019 m. aiškinamasis raštas 2021-05-09 10:09:06 3.66 MB
2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:06 944.42 KB
2018 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:06 2.38 MB
2018 m.birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:06 1.63 MB
2018 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:06 2.31 MB
2017 m. gruodžio 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gim. pasibaig. metų finan. atask. rink. 2021-05-09 10:09:07 788.47 KB
2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:07 2.43 MB
2017 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys  2021-05-09 10:09:07 2.37 MB
2017 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-05-09 10:09:07 2.43 MB
2016m. IV ketv. informacija  apie darbuotojų darbo užmokestį 2021-05-09 10:09:07 416.99 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2021 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2021-11-03 14:43:56 3.33 MB
2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:43:46 2.43 MB
2020 m. spalio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:43:30 2.64 MB
2020 m. birželio  30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:43:19 325.76 KB
2020 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:43:05 403.92 KB
2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:42:55 4.07 MB
2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:42:35 4.23 MB
2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:42:23 494.82 KB
2019 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:42:12 3.8 MB
2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:42:01 3.17 MB
2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:41:15 2.93 MB
2018 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:40:44 3.12 MB
2018 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-11-03 14:41:03 3.02 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. pagrindinė sutartis CPO70172 2021-05-14 12:00:50 232.63 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos taisyklės ir aprašas 2021-07-02 10:41:57 29.9 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo 2021-07-02 10:41:57 36.52 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos neformaliojo ugdymo užsiėmimo tvarkaraštis 2020-2021 m.m. I pusmetis 2021-05-09 18:25:59 143.14 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis