Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
M. Karčiausko poezijos konkurso nuostatai 834.3 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mėnesio veiklos planai
Sausio mėnesio veiklos planas 40.18 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 47.37 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2022-03-02 18:00:04 34.24 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 47.21 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2022-05-03 07:38:40 44.84 KB
Birželio-rugpjūčio mėnesių veiklos planas 33.89 KB
2022-2023 m. m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas 32.86 KB
2022-2023 m. m. Spalio mėn. veiklos planas 2022-10-13 11:28:13 30.08 KB
2022-2023 m. m. Lapkričio mėn. veiklos planas 2022-11-08 12:09:09 33.82 KB
2022-2023 m. m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-11-30 13:53:13 45.48 KB
2023 m. Sausio mėn. veiklos planas 41.88 KB
2023 m. m. Vasario mėn. veiklos planas 2023-02-01 16:44:33 44.41 KB
2023 m. m. Kovo mėn. veiklos planas 35.78 KB
2023 m. m. Balandžio mėn. veiklos planas 2023-04-03 11:41:09 29.6 KB
2023 m. m. Gegužės mėn. veiklos planas 30 KB
2023 m. Birželio-rugpjūčio mėn. veiklos planas 2023-06-05 08:23:11 27.48 KB
2023-2024 m. m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-09-05 09:03:34 27.54 KB
2023-2024 m. m. spalio mėn. veiklos planas 2023-10-02 11:35:19 24.31 KB
2023-2024 m. m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-11-03 14:25:03 29.04 KB
2023-2024 m. m. gruodžio mėn. veiklos planas 24.64 KB
2023 - 2024 m. m. sausio mėn. veiklos planas 2024-01-04 08:31:43 25.68 KB
2023-2024 m. m. vasario mėn. veiklos planas 19.03 KB
2023-2024 m. m. kovo mėn. veiklos planas 34.24 KB
2023-2024 m. m. balandžio mėn. veiklos planas 29.24 KB
Ugdymo planai
PASVALIO PETRO VILEIŠIO GIMNAZIJOS 2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 545.33 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 28.37 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. rugsėjo 30 d. 2024-03-06 13:27:58 2.64 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d. 2024-03-06 13:27:58 2.74 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. kovo 31 d. 2024-03-06 13:27:58 2.63 MB
2022 m. gruodžio 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gim. pasibaig. metų finan. atask. rink 2024-03-06 13:27:58 31.02 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. spalio mėn. 2024-03-06 13:27:58 3.82 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 6 d. 2024-03-06 13:27:58 3.79 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d. 2024-03-06 13:27:58 3.03 MB
2021 m. gruodžio 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gim. pasibaig. metų finan. atask. rink 2024-03-06 13:27:58 31.49 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d. 2024-03-06 13:27:58 1.73 MB
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.birželio 30 d. 2024-03-06 13:27:58 1.24 MB
2020 m. gruodžio 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gim. pasibaig. metų finan. atask. rink 2024-03-06 13:27:58 11.31 MB
2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 1.28 MB
2020 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 1.29 MB
2020 m.kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 157.65 KB
2019 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 1.55 MB
2019 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 1.56 MB
2019 m. aiškinamasis raštas 2024-03-06 13:27:58 3.66 MB
2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 944.42 KB
2018 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 2.38 MB
2018 m.birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 1.63 MB
2018 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:58 2.31 MB
2017 m. gruodžio 31 d. Pasvalio Petro Vileišio gim. pasibaig. metų finan. atask. rink. 2024-03-06 13:27:58 788.47 KB
2017 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:59 2.43 MB
2017 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys  2024-03-06 13:27:59 2.37 MB
2017 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 13:27:59 2.43 MB
2016m. IV ketv. informacija  apie darbuotojų darbo užmokestį 2024-03-06 13:27:59 416.99 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-20 14:17:41 8.43 MB
2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 7.58 MB
2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 9.42 MB
2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 6.73 MB
2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 10.19 MB
2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 7.91 MB
2022 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 8.5 MB
2022 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 6.56 MB
2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 9.24 MB
2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 3.72 MB
2021 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 3.89 MB
2021 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2024-02-12 10:30:25 3.33 MB
2020 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 2.43 MB
2020 m. spalio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 2.64 MB
2020 m. birželio  30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 325.76 KB
2020 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 403.92 KB
2019 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 4.07 MB
2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 4.23 MB
2019 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 3.8 MB
2019 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 494.82 KB
2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:25 3.17 MB
2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:26 2.93 MB
2018 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:26 3.12 MB
2018 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-02-12 10:30:26 3.02 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 2024 m. planas pirkimų planas 2024-04-10 08:17:01 234.19 KB
2019 m. pagrindinė sutartis CPO70172 2024-04-10 08:17:01 232.63 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos taisyklės ir aprašas 2024-04-10 08:17:01 29.9 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo 2024-04-10 08:17:01 36.52 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos neformaliojo ugdymo užsiėmimo tvarkaraštis 2020-2021 m.m. I pusmetis 2021-05-09 18:25:59 143.14 KB
P. Vileišio gimnazijos 2023-2024 m.m. neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 288 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos veiksmų planas 15.2 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinių atstovybė Atnaujinta Dydis
Atstovybės struktūra 139.53 KB
Mokinių sąrašai Atnaujinta Dydis
Klasių sąrašai 2022-2023 m. m. 2022-08-31 12:13:04 501.92 KB
Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. m. pamokų tvarkaraštis 1 trimestras 109.98 KB
Egzaminų dokumentai Atnaujinta Dydis
Prašymo forma mokiniams 53.5 KB
Prašymo forma buvusiems mokiniams 45 KB
Prašymo forma menų ir technologijų brandos darbo pasirinkimams 46.5 KB
Brandos egzaminų tvarkaraštis 2023 33.78 KB
Prašymo forma eksternams 49.5 KB
Informacija BE laikysiantiems eksternams 286.64 KB
Bazinė mokykla 486.08 KB
PUPP tvarkaraštis 2023 38.34 KB
2023 m. Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarkaraštis 180.17 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-02-02 15:41:35 36.18 KB
Įsakymas dėl mokinių pavėžėjimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo 33.66 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (patvirtinta Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. P-64 2024-02-22 07:41:42 4.78 MB
Nukentėjusiems dėl nusikalstamos veikos Atnaujinta Dydis
ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ TEIKTI AKREDITUOTĄ PAGALBĄ NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS, SĄRAŠAS 26.06 KB