Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Mokytojų taryba


Mokytojų tarybos funkcijos:

 • svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais;
 • aptaria ugdymo plano įgyvendinimo klausimus;
 • aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus, pedagoginės veiklos klausimus;
 • svarsto ugdymo(si), nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką patirties sklaidą;
 • derina ugdymo turinį ir metodus su gimnazijos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;
 • renka atstovus į gimnazijos tarybą.
Atnaujinta: 2024-01-11
 • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15