Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Vileišiečių organizacija

Vileišiečių organizacija

Vileišiečių organizacija, įkurta 1996 metais, jungia mokinius, pasiryžusius dirbti visuomenei naudingą darbą, saugoti Petro Vileišio atminimą, ugdytis tautinę savimonę ir pilietiškumą Lietuvos patriarcho gyvenimo ir veiklos pavyzdžiu, studijuoti tautos istoriją, puoselėti gimtąją kalbą, krašto papročius. Organizacija rengia pažintines išvykas, žygius, labdaros akcijas,  šventes, bendrauja su žymiais kraštiečiais ir P. Vileišio ainiais, P. Vileišio vardo mokyklomis, prižiūri P. Vileišio tėvų ir brolio kapus Pasvalyje, parką Mediniuose, renka kraštotyrinę medžiagą ir dalyvauja darbų apžiūrose, konferencijose, kuria ir vykdo projektus. Kasmet, minint P. Vileišio gimtadienį, į organizaciją įstoja nauji nariai, kurių iškilmingą priesaiką priima Vileišių giminės atstovai. Vileišiečių organizacija turi: emblemą, šūkį, priesaiką, himną, ženkliuką, spaudą, sąskaitą banke, nario pažymėjimus. 


Vileišiečių priesaika

Viską, ką tu dirbi, dirbk pilnomis spėkomis, pilnu stropumu ir mokėjimu! Atiduok reikalui pilną save, visas geriausias savo loknystes, savo ugnį ir stropumą! Viską, ką gali ir reikia padaryt dabar tuojau, niekados neatidėk ant paskiau!”

P.Vileišis

 

Atnaujinta: 2024-01-11
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15