Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Dailės galerija

Virtuali ekskursija po Dailės galeriją


Dailės galerijos katalogas:


Istorija

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija turi savo Dailės galeriją ir tai daro mokyklą unikalią, ypatingą. Paveikslai, piešiniai, ekslibrisai, skulptūros ir vitražai, eksponuojami įvairiose gimnazijos erdvėse, kuria išskirtinę socialinę ugdymosi kultūrą. Tai ilgo ir nuolatinio darbo bei rūpesčio rezultatas. Kartu tai ir naujų idėjų, darbų, projektų, iniciatyvų įkvėpimo šaltinis.

   Dailės galerija įkurta 1975 metais, nors jos ištakos siekia 1931 metus, kai atsirado pirmasis paveikslas. Solidžios kolekcijos pradžia tapo 1972 metais gimnazijos 50-mečio proga  1958 metų abiturientų laidos auklėtinio poeto Mykolo Karčiausko padovanoti 30 profesionalių dailininkų darbų. „Mąsčiau, kad abiturientams nebeverta pirkti krištolinių vazų, geriau, palikdami mokyklą, padovanotų po paveikslą.“ (iš Mykolo Karčiausko prisiminimų). Būtent M. Karčiausko ir iškilaus pedagogo Romualdo Paškevičiaus rūpesčiu 1975 metais  pirmą kartą eksponuojami sukaupti paveikslai pavadinti Mažąja paveikslų galerija. Nuo 2004 m. vadinama Dailės galerija. Joje 3 paveikslai, įrašyti į Kultūros paveldo registrą. Įspūdingiausias paveikslas - Petro Kalpoko „Vakaras“, nutapytas 1926 metais, mokinių tėvų dovana. Ne mažiau garsūs Antano Žmuidzinavičiaus „Nemunas ties Jurbarku“ (1931 m.) ir Jono Šileikos „Kauno Linksmakalnis“ (1938 m., mokinių tėvų ir mokytojų dovana). Savita istorija ir menine verte išsiskiria  skulptoriaus Vinco Grybo bareljefas „Petras Vileišis“ (1930 m., autoriaus dovana). Galerijoje yra daug žymių dailininkų kūrinių: A. Martinaičio, A. Galdiko, V. Kisarausko, V. Jucio, R. Čarnos, M. Vilučio, L. Gutausko, A. Petrulio, A. Každailio, G. Didelytės, S. Veiverytės, A. Švažo ir kt. lietuvių menininkų, taip pat ir užsienio lietuvių – Ž. Mikšio, A. Vaičaičio, V. Simankevičiaus ir kitų. Dauguma meno kūrinių į galeriją pateko Mykolo Karčiausko dėka: arba jis pats padovanodavo, arba jo iniciatyva dovanojo patys dailininkai, kraštiečiai, kiti svečiai. Jis rūpinosi ir Dailės galerijos sklaida: organizuodavo parodas, plenerus mokytojams ir mokiniams.

   Ilgą laiką galerijos priežiūra ir sklaida rūpinosi gimnazijos muziejaus vadovė Janina Miežianskienė (galerija įforminta kaip muziejaus dalis). Jos iniciatyva 2000–2011 m. įgyvendinta daug projektų. Nuo 2018 m. eksponatų priežiūra, estetišku jų eksponavimu, metrikavimu ir katalogo pildymu rūpinasi mokytoja-konsultantė Regina Grubinskienė, prižiūrinti ir muziejų. 2019–2021 m. pertvarkytos paveikslų ekspozicijos gimnazijos erdvėse (koridoriuose, kabinetuose, aktų salėje). Dailės galerija nuolat atvira ne tik gimnazistams, bet ir visiems lankytojams.

   2000 m. galerijos 25-mečiui vyko meno šventė-pamoka „Kurkime, puoškime, garsinkime“: svečiavosi 11 dailininkų, Vilniaus dailės akademijos studentai su dėstytoju Algirdu Dovydėnu – jie vedė pamokas; atidaryta moksleivių ir studentų vasaros plenero darbų paroda. Galerijos gausinimą meno kūriniais paspartino 2002 m. gimnazijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos dailininkų sąjunga (buvo atvykę svečiai – LDS pirmininkas V. Krutinis, dailininkas A. Petrulis, poetas M. Karčiauskas). 2004 m. Lietuvos dailininkų sąjungos salėje Vilniuje surengta gimnazijos Dailės galerijos paveikslų paroda. Tų pačių metų liepos 15 d. paroda atidaryta Lietuvos Respublikos Seime, Parlamento galerijoje (dalyvavo grupė gimnazijos mokytojų, Seimo nariai A. Pulokas, R. Juknevičienė, dailininkas A. Dovydėnas, kiti žymūs kraštiečiai). 2005 m. gimnazijoje vyko šventė „Kūrybos versmės“, skirta Dailės galerijos 30-mečiui (dalyvavo galerijos mecenatas M. Karčiauskas, 14 dailininkų bei dailės mokytojai, Kauno kultūros ir meno savaitraščio „Nemunas“ atstovai – svečiai vedė pamokas gimnazistams, salėje veikė teatralizuota „Dailės studija“ (režisierius G. Kutkauskas); pristatyta knyga „Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Dailės galerija“). 2005–2006 m. m. įgyvendintas projektas „Kelias į meno pasaulį“ (vyko susitikimai su dailininkais Vilniuje, muziejaus vadovės J. Miežianskienės ir dailės mokytojos L. Stravinskienės vadovaujamas dailės pleneras Balsių malūne, viktorina moksleiviams ir kt.). 2006–2007 m. įgyvendintas projektas „Gimnazijos dailės galerijos menas – langas į pasaulio ir visuomenės pažinimą“ (moksleiviai lankėsi ekslibrisų parodoje Vilniuje, Lietuvos dailės akademijoje, susitiko su žymiais dailininkais; gimnazijoje atidaryta skulptoriaus A. Grušo darbų paroda, gimnazistai rengė interviu su dailininkais; 2007 m. pavasarį surengta Dailės diena (dalyvavo mecenatas  M. Karčiauskas, dailininkai ir kt. svečiai). Nuo 2008 m. iki 2011 m. vykdytas projektas „Meninė viešuma pilietiniame ugdyme“. Gimnazijoje pristatyta buvusio gimnazisto ir mokytojo, architekto Jono Navako tapybos darbų paroda, dalyvavo ir autorius, kuris 4 savo paveikslus padovanojo Dailės galerijai. 2015 m. paminėtas Dailės galerijos 40-metis – vyko šventė „Meno jėgos palytėti“ (konferencija „Menas augina, lavina, taurina“, kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė dailininkai). 2020 m. minint 45-metį organizuotos „Meno dienos“: tai integruotos pamokos, kūrybinės dirbtuvės, mokinių darbų parodos, Mokinių atstovybės performansas (paveikslai paslėpti po juodomis skraistėmis), klasių konkursas „Paveikslai atgyja vaizdais“. O  iškilmių šventė pavadinta „Meno turtai – iš dosnios širdies“: pamokas vedė juvelyrė Kristina Dulevičiūtė, keramikas Valdas Pukevičius bei tapytojas Boleslovas Tuskėnas; atidaryta galerijos iniciatoriaus ir mecenato Mykolo Karčiausko auditorija, šeimos nariai ir kiti asmenys dalijosi prisiminimais; vyko šventinis koncertas „Paveikslai skamba vaizdais“.

   Kas penkeri metai (2005, 2010, 2015, 2020 m.) išleidžiamas naujas Dailės galerijos katalogas. Pastaraisiais metais jo leidyba, galerijos tvarkymu, sklaida, jubiliejinių renginių organizavimu rūpinasi gimnazijos dailės mokytojai Leonora Stravinskienė, Vytautas Stravinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Liukpetrienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjas Andrius Maračinskas, mokytoja Regina Grubinskienė.

   Nuolat supami gerosios  meno kūrinių auros gimnazistai tampa dvasiškai turtingesni, kūrybiškesni, patys mokosi puoselėti dvasines vertybes. Prieš pusšimtį metų išsakyta M. Karčiausko mintis tapo gražia tradicija – atsisveikindami su mokykla abiturientai dovanoja meno kūrinį. „Literatūra, menas, kultūra sukuria ypatingas socialines formas. Net ir tokią, gal svarbiausią, - nacionalinę valstybę.“ (M. Karčiauskas).


 

Atnaujinta: 2024-01-11
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15