Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2021-2022 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

1.

Regina Grubinskienė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

2.

Vitalija Indrišionienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

3.

Genovaitė Jurėnaitė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

4.

Birutė Lasauskienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

5.

Vitalija Skardžiuvienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
6.

Simona Stapulionienė

lietuvių kalbos mokytoja vyresnioji
7.

Vaida Garbštienė

lietuvių kalbos mokytoja mokytoja

Užsienio kalbų mokytojai

8.

Svitlana Bilobrovko anglų kalbos mokytoja vyresnioji

9.

Neringa Bitinienė anglų kalbos mokytoja metodininkė

10.

Inga Kučnerienė anglų kalbos mokytoja vyresnioji

11.

Rasa Mikniuvienė anglų kalbos mokytoja metodininkė

12.

Loreta Salinienė anglų kalbos mokytoja vyresnioji
13.

Inga Špokavičienė

anglų kalbos mokytoja mokytoja

14.

Violeta Šernienė

anglų, vokiečių kalbos mokytoja

metodininkė

15.

Vitalija Kanišauskaitė rusų kalbos mokytoja metodininkė
16.

Jūratė Rimšienė

rusų kalbos mokytoja metodininkė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

17.

Aušrelė Damošienė matematikos mokytoja  metodininkė

18.

Valerija Demenienė matematikos mokytoja vyresnioji

19.

Gita Dulevičienė matematikos mokytoja metodininkė
20.

Sandra Ranonienė

matematikos mokytoja metodininkė

21.

Inga Jakubonienė informacinių technologijų mokytoja metodininkė

22.

Dalia Monkevičienė informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Gamtos mokslų mokytojai

23.

Nerutė Augustonytė chemijos mokytoja metodininkė

24.

Danutė Užuotienė fizikos mokytoja metodininkė
25.

Ligita Vainauskienė

fizikos mokytoja vyresnioji
26.

Rūta Lukošiūnaitė

biologijos mokytoja vyresnioji
27.

Egidijus Petrulis

biologijos mokytojas vyresniojo
28.

Rasa Šimoliūnaitė

geografijos mokytoja vyresnioji
Socialinių mokslų mokytojai

29.

Loreta Liukpetrienė psichologijos mokytoja vyresnioji

30.

Gražvilė Tabokienė etikos mokytoja vyresnioji

31.

Ala Kutkauskienė tikybos mokytoja vyresnioji

32.

Birutė Palijanskienė

pilietiškumo ir teisės pagrindų,

istorijos mokytoja

metodininkė

33.

Saulius Skardžius

pilietiškumo ir teisės pagrindų,

istorijos mokytojas

metodininkas

34.

Monika Grigaliūnienė karjeros planavimo mokytoja metodininkė

35.

Asta Stipinienė geografijos, ekonomikos mokytoja vyresnioji

Menų ir sporto mokytojai

43.

Faustas Petriškis filmų kūrimo mokytojas mokytojas

44.

Dalia Baniulienė muzikos mokytoja metodininkė

45.

Aida Garastaitė fotografijos mokytoja  

46.

Rita Ebienė choreografijos mokytoja metodininkė

47.

Nida Sakalauskienė choreografijos, technologijų mokytoja metodininkė

48.

Asta Simonaitė  teatro mokytoja metodininkė
49.

Leonora Stravinskienė

dailės, technologijų mokytoja metodininkė
50.

Vytautas Stravinskas

dailės, technologijų mokytojas metodininkas
51.

Sigitas Paliulis

folkloro, jaunųjų gitaristų mokytojas  
52.

Sigitas Filmanavičius

kūno kultūros mokytojas vyresniojo
53.

Virginija Tamulionienė

kūno kultūros mokytoja metodininkė
54.

Žygimantas Vačikauskas

kūno kultūros mokytojas metodininkas
55.

Audrius Vanagas

kūno kultūros mokytojas metodininkas
       
Atnaujinta: 2022-09-05
  • ŠVENČIAM ŠIMTMETĮ!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15