Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Biblioteka

Biblioteka ir skaitykla

Biblioteka

Gimnazijos biblioteka – informacijos ir mokinių užimtumo centras.Atsižvelgdama į ugdymo proceso poreikius kryptingai komplektuoja, tvarko, saugo visose įmanomose laikmenose ir populiarina bibliotekos fondą. Teikia mokyklos bendruomenei informacines paslaugas susijusias su ugdymo procesu. Ugdo moksleivių informacinius gebėjimus ieškoti, rasti, kaupti ir analizuoti informaciją.

Bibliotekos fonde šiuo metu yra 28298 spaudiniai. Prenumeruojami 22 periodiniai leidiniai. Per metus užregistruojama apie 400 skaitytojų, jiems  išduodama apie 12330 knygų. Bibliotekos vedėja Marina Kuodienė. 

Erdvi skaitykla duris atvėrė 1996 metais. Nuo  įsikūrimo jai vadovauja  Zita Stankevičienė. Skaityklą puošia A.Dovydėno studentų D. Pirštelio ir V. Andrašiūnaitės vitražai.

Skaitykloje galima naudotis informaciniais leidiniais, įvairiais teminiais segtuvais, enciklopedijomis, žodynais, žinynais, kartografiniais leidiniais, garsiniais-regimaisiais ir elektroniniais dokumentais.Joje rengiamos parodos , konkursai, susitikimai, minimos rašytojų, įžymių žmonių sukaktys, vedamos  pamokos, vyksta seminarai,  mokinių tarybos susirinkimai. 

2001 metais gimnazijoje pradėjo veikti internetinė skaitykla, ją įkūrė Egidijus Petrulis, dabar čia dirba Arūnas Jakubonis.

Bibliotekos veiklą šiuo metu koordinuoja Marina Kuodienė.

Naujos knygos bibliotekoje

1. Didžioji Lietuva. Knyga 1:Baltarusija. Gardino ir Vitebsko sritys. Vilnius, 2009 - Fotografijų albumas;
2.100 iškiliausių Lietuvos žmonių. Vilnius, 2009. - Leidinyje chronologiškai pateikiamos Lietuvos žmonių biografijos;
3. Copley A., Iššūkiai mokykloje: kaip mokyti problemiško elgesio vaikus. Vilnius: Tyto alba, 2009;
4. Bukavickaitė A, Duoblys G., Savivaldos gidas: mokinių savivaldos organizavimas ir vadyba mokykloje. Vilnius, 2009;
5. Klimka L., Lietuviškųjų švenčių rate. Vilnius: Žara, 2009 - Leidinyje aprašytos lietuvių kalendorinės ir šeimos šventės;
6. Ilgūnas G., Algirdas Brazauskas. Vilnius: Versus aureus, 2009;
7. Jovaiša M., Neregėta Lietuva: Vilnius, 2008;
8. Dubonis A., Traidenis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009;
9.DVD Istoriją kuriame kartu. – Filmas pasakoja apie Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių, lenkų, rusų, baltarusių, žydų, karaimų, totorių kultūros paveldą, religijų ir papročių savitumą
10. DVD Lietuvos tūkstantmečio datos;
11. CD Tu ne viena, Lietuva!: Fausto Latėno dainų Ciklas Baltijos kelio 20 – mečiui;
12. CD tautiška giesmė aplink pasaulį 2009 m. liepos 5d.

Atnaujinta: 2024-03-28
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15