Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Metodinė taryba

Metodinės tarybos narių sąrašas 2023-2024 m. m.

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Dalia Monkevičienė tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
2. Faustas Petriškis menų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
3. Sigitas Filmanavičius fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas
4. Monika Grigaliūnienė socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
5. Vitalija Kanišauskaitė užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
6. Ala Kutkauskienė dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
7. Asta Stipinienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8. Loreta Liukpetrienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė
9. Rūta Lukošiūnaitė gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
10. Simona Stapulionienė lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
11. Vytautas Stravinskas technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkas
12. Violeta Šernienė  anglų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
13. Danutė Užuotienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
14. Andrius Maračinskas neformalaus ugdymo skyriaus vedėjas

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų kompetencijų tobulinimo ir ir ugdymo(si)
proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai:
1. Užtikrinti vieningą ir kryptingą gimnazijos mokytojų metodinių grupių veiklą, aktyvinant
gerosios patirties sklaidą, metodinį ir dalykinį sutelktą, refleksyvų, atvirą bendradarbiavimą.
2. Stiprinti mokymo kokybę naudojant ir kuriant įvairias ugdymo(si) erdves, organizuojant
netradicines bei integruotas pamokas bei kitas veiklas, skatinančias mokinių mokymosi
motyvaciją.
3. Tikslingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją, siekiant efektyvaus išteklių panaudojimo.

Atnaujinta: 2024-04-09
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15