Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Turinio auditas

39%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2022-05-29 Nuorodos Neutrali Faustas
198 2022-05-29 Gimnazijos laikraštis Neutrali Faustas
199 2022-05-29 Mėnesio veiklos planai Neutrali Faustas
200 2022-05-29 Laikraščio numeriai Neutrali Faustas
201 2022-05-29 test321 Neutrali Faustas
202 2022-05-29 Vinjetės Neutrali Faustas
203 2022-05-29 1 laida (1922 m.) Neutrali Faustas
204 2022-05-29 2 laida (1923 m.) Neutrali Faustas
205 2022-05-29 3 laida (1924 m.) Neutrali Faustas
206 2022-05-29 Vileišiečių organizacija Neutrali Faustas
207 2022-05-29 Muziejus Neutrali Faustas
208 2022-05-29 Turiu pastabų Neutrali Faustas
209 2022-05-29 Egzaminai Neutrali Faustas
211 2022-05-29 Atestacinė komisija Neutrali Faustas
214 2022-05-29 Karjeros centras Neutrali Faustas
215 2022-05-29 Mes už Taiką! Neutrali Faustas
216 2022-05-29 Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminai Neutrali
217 2022-05-29 Brandos egzaminai Neutrali Faustas
218 2022-05-29 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) Neutrali Faustas
219 2022-05-29 Eksternams Neutrali Faustas
32 2019-11-18 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Faustas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-05-29 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
j) Paslėpti auditą per hashą

Faustas
4 2022-05-29 Mokytojai Sena informacija

Mindaugai, sutvarkyk skaičiukus ir ištrink tarpus.

Faustas
43 2022-05-29 Aktualu mokiniams Neutrali Faustas
44 2022-05-29 Aktualu mokytojams Neutrali Faustas
45 2022-05-29 Aktualu tėvams Neutrali Faustas
52 2022-05-29 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

http://gimnazija.pasvalys.lt/finans_atask.htm

Faustas
80 2022-05-29 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Faustas
124 2022-05-29 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali Faustas
125 2022-05-29 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Faustas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2022-05-29 Neformalus švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Naują neformaliojo ugdymo tvarkaraštį lentelėje ne paveikslėlio formatu.

Faustas
21 2022-05-29 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialisto nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
22 2022-05-29 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
23 2022-05-29 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
28 2022-05-29 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Faustas
30 2022-05-29 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Faustas
35 2022-05-29 Ugdymo planas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą.

Faustas
57 2022-05-29 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
81 2022-05-29 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Faustas
134 2022-05-29 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Faustas
159 2022-05-29 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
165 2022-05-29 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už paslaugą atsakingą asmenį.

Faustas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
63 2022-05-29 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Faustas
79 2022-05-29 Apie gimnaziją Rekomendacija

Galbūt turite ką papildyti iš mokyklos istorijos nuo 2009 metų iki dabar?

Faustas
115 2022-05-29 Gimnazijos simboliai Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Faustas
116 2022-05-29 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Faustas
123 2022-05-29 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Faustas
164 2022-05-29 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Faustas
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Faustas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-05-29 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Faustas
7 2022-05-29 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Faustas
9 2022-05-29 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Kokia darbo gupes ir komisijas turite?

Faustas
47 2022-05-29 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Emilis
56 2022-05-29 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Faustas
83 2022-05-29 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Faustas
87 2022-05-29 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Faustas
104 2022-05-29 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Faustas
107 2022-05-29 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujesnius finansinių ataskaitų rinkinius.

Faustas
114 2022-05-29 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Faustas
118 2022-05-29 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujus:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Faustas
129 2022-05-29 Kontaktai Rekomendacija

Koks mokyklos darbo laikas?

Faustas
145 2022-05-29 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Faustas
155 2022-05-29 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
160 2022-05-29 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose yra šis tekstas. Tai reikia pakopijuoti savo. Čia tik pavyzdys

Faustas
161 2022-05-29 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos.

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Faustas
162 2022-05-29 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Turi ką daugiau papildyti?

Faustas
167 2022-05-29 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atnaujintus:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Faustas
168 2022-05-29 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Faustas
8 2021-09-01 Mokinių atstovybė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atnaujintą mokinių atstovybės sąrašą.

Faustas
11 2021-09-01 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atnaujintą gimnazijos tarybos sąrašą.

Faustas
86 2021-09-01 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią struktūros schemą.

Faustas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2022-05-29 Struktūra ir kontaktai Neutrali Faustas
12 2022-05-29 Pasiekimai Neutrali Faustas
19 2022-05-29 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Faustas
27 2022-05-29 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Faustas
34 2022-05-29 Ugdymas Neutrali Faustas
41 2022-05-29 Projektinė veikla Neutrali Faustas
46 2022-05-29 Administracinė informacija Neutrali Faustas
53 2022-05-29 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Skelbti reikia paskutinių metų vidurkį ir naujausią ketvirtį

Faustas
54 2022-05-29 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Faustas
55 2022-05-29 Viešieji pirkimai Neutrali Faustas
62 2022-05-29 Gimnazija Neutrali Faustas
64 2022-05-29 Gimnazijos himnas Rekomendacija Faustas
68 2022-05-29 Tvarkaraščiai Neutrali Faustas
77 2022-05-29 Versija neįgaliesiems Neutrali Faustas
78 2022-05-29 Svetainės medis Neutrali Faustas
82 2022-05-29 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Faustas
106 2022-05-29 Ūkio subjektų vertinimai Bendrieji reikalavimai Faustas
130 2022-05-29 Slapukų politika Neutrali Faustas
156 2022-05-29 Turinio auditas Neutrali Faustas
163 2022-05-29 Savivalda Neutrali Faustas
166 2022-05-29 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Faustas
169 2022-05-29 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Faustas
170 2022-05-29 2020–2021 m. m. Neutrali Faustas
171 2022-05-29 2019–2020 m. m. Neutrali Faustas
173 2022-05-29 2018 m.m. Neutrali Faustas
174 2022-05-29 2017 m.m. Neutrali Faustas
175 2022-05-29 2016 m. Neutrali Faustas
176 2022-05-29 Kūno kultūra Neutrali Faustas
177 2022-05-29 Menai technologijos Neutrali Faustas
178 2022-05-29 Gamtos mokslai Neutrali Faustas
179 2022-05-29 Socialiniai mokslai Neutrali Faustas
180 2022-05-29 Matematika ir informacinės technologijos Neutrali Faustas
182 2022-05-29 Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Faustas
183 2022-05-29 Užsienio kalbos Neutrali Faustas
185 2022-05-29 Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Faustas
186 2022-05-29 Matematika ir informacinės technologijos Neutrali Faustas
187 2022-05-29 Gamtos mokslai Neutrali Faustas
188 2022-05-29 Socialiniai mokslai Neutrali Faustas
189 2022-05-29 Užsienio kalbos Neutrali Faustas
190 2022-05-29 Menai ir technologijos Neutrali Faustas
191 2022-05-29 Kūno kultūra Neutrali Faustas
192 2022-05-29 Kartu Neutrali Faustas
193 2022-05-29 Projektas ,,We Can Do More" Neutrali Faustas
194 2022-05-29 Projektas Nordplus Junior Neutrali Faustas
195 2022-05-29 Projektas ,,Emile klasė" Neutrali Faustas
196 2022-05-29 Kiti projektai Neutrali Faustas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-05-29 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
j) Paslėpti auditą per hashą

Faustas
2 2022-05-29 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Faustas
4 2022-05-29 Mokytojai Sena informacija

Mindaugai, sutvarkyk skaičiukus ir ištrink tarpus.

Faustas
6 2022-05-29 Struktūra ir kontaktai Neutrali Faustas
7 2022-05-29 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Faustas
9 2022-05-29 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Kokia darbo gupes ir komisijas turite?

Faustas
12 2022-05-29 Pasiekimai Neutrali Faustas
18 2022-05-29 Neformalus švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Naują neformaliojo ugdymo tvarkaraštį lentelėje ne paveikslėlio formatu.

Faustas
19 2022-05-29 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Faustas
21 2022-05-29 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialisto nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
22 2022-05-29 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
23 2022-05-29 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
27 2022-05-29 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Faustas
28 2022-05-29 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Faustas
30 2022-05-29 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Faustas
34 2022-05-29 Ugdymas Neutrali Faustas
35 2022-05-29 Ugdymo planas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą.

Faustas
41 2022-05-29 Projektinė veikla Neutrali Faustas
43 2022-05-29 Aktualu mokiniams Neutrali Faustas
44 2022-05-29 Aktualu mokytojams Neutrali Faustas
45 2022-05-29 Aktualu tėvams Neutrali Faustas
46 2022-05-29 Administracinė informacija Neutrali Faustas
47 2022-05-29 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Emilis
52 2022-05-29 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

DOCMAGIC

http://gimnazija.pasvalys.lt/finans_atask.htm

Faustas
53 2022-05-29 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Skelbti reikia paskutinių metų vidurkį ir naujausią ketvirtį

Faustas
54 2022-05-29 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Faustas
55 2022-05-29 Viešieji pirkimai Neutrali Faustas
56 2022-05-29 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Faustas
57 2022-05-29 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
62 2022-05-29 Gimnazija Neutrali Faustas
63 2022-05-29 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Faustas
64 2022-05-29 Gimnazijos himnas Rekomendacija Faustas
68 2022-05-29 Tvarkaraščiai Neutrali Faustas
74 2022-05-29 Nuorodos Neutrali Faustas
77 2022-05-29 Versija neįgaliesiems Neutrali Faustas
78 2022-05-29 Svetainės medis Neutrali Faustas
79 2022-05-29 Apie gimnaziją Rekomendacija

Galbūt turite ką papildyti iš mokyklos istorijos nuo 2009 metų iki dabar?

Faustas
80 2022-05-29 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Faustas
81 2022-05-29 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Faustas
82 2022-05-29 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Faustas
83 2022-05-29 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Faustas
87 2022-05-29 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Faustas
104 2022-05-29 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Faustas
106 2022-05-29 Ūkio subjektų vertinimai Bendrieji reikalavimai Faustas
107 2022-05-29 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujesnius finansinių ataskaitų rinkinius.

Faustas
114 2022-05-29 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Faustas
115 2022-05-29 Gimnazijos simboliai Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Faustas
116 2022-05-29 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Faustas
118 2022-05-29 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujus:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Faustas
123 2022-05-29 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Faustas
124 2022-05-29 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. Neutrali Faustas
125 2022-05-29 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Faustas
129 2022-05-29 Kontaktai Rekomendacija

Koks mokyklos darbo laikas?

Faustas
130 2022-05-29 Slapukų politika Neutrali Faustas
134 2022-05-29 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Faustas
145 2022-05-29 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Faustas
155 2022-05-29 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
156 2022-05-29 Turinio auditas Neutrali Faustas
159 2022-05-29 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Faustas
160 2022-05-29 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose yra šis tekstas. Tai reikia pakopijuoti savo. Čia tik pavyzdys

Faustas
161 2022-05-29 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos.

Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Faustas
162 2022-05-29 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Turi ką daugiau papildyti?

Faustas
163 2022-05-29 Savivalda Neutrali Faustas
164 2022-05-29 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Faustas
165 2022-05-29 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti už paslaugą atsakingą asmenį.

Faustas
166 2022-05-29 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Faustas
167 2022-05-29 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atnaujintus:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Faustas
168 2022-05-29 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Faustas
169 2022-05-29 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Faustas
170 2022-05-29 2020–2021 m. m. Neutrali Faustas
171 2022-05-29 2019–2020 m. m. Neutrali Faustas
173 2022-05-29 2018 m.m. Neutrali Faustas
174 2022-05-29 2017 m.m. Neutrali Faustas
175 2022-05-29 2016 m. Neutrali Faustas
176 2022-05-29 Kūno kultūra Neutrali Faustas
177 2022-05-29 Menai technologijos Neutrali Faustas
178 2022-05-29 Gamtos mokslai Neutrali Faustas
179 2022-05-29 Socialiniai mokslai Neutrali Faustas
180 2022-05-29 Matematika ir informacinės technologijos Neutrali Faustas
182 2022-05-29 Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Faustas
183 2022-05-29 Užsienio kalbos Neutrali Faustas
185 2022-05-29 Lietuvių kalba ir literatūra Neutrali Faustas
186 2022-05-29 Matematika ir informacinės technologijos Neutrali Faustas
187 2022-05-29 Gamtos mokslai Neutrali Faustas
188 2022-05-29 Socialiniai mokslai Neutrali Faustas
189 2022-05-29 Užsienio kalbos Neutrali Faustas
190 2022-05-29 Menai ir technologijos Neutrali Faustas
191 2022-05-29 Kūno kultūra Neutrali Faustas
192 2022-05-29 Kartu Neutrali Faustas
193 2022-05-29 Projektas ,,We Can Do More" Neutrali Faustas
194 2022-05-29 Projektas Nordplus Junior Neutrali Faustas
195 2022-05-29 Projektas ,,Emile klasė" Neutrali Faustas
196 2022-05-29 Kiti projektai Neutrali Faustas
198 2022-05-29 Gimnazijos laikraštis Neutrali Faustas
199 2022-05-29 Mėnesio veiklos planai Neutrali Faustas
200 2022-05-29 Laikraščio numeriai Neutrali Faustas
201 2022-05-29 test321 Neutrali Faustas
202 2022-05-29 Vinjetės Neutrali Faustas
203 2022-05-29 1 laida (1922 m.) Neutrali Faustas
204 2022-05-29 2 laida (1923 m.) Neutrali Faustas
205 2022-05-29 3 laida (1924 m.) Neutrali Faustas
206 2022-05-29 Vileišiečių organizacija Neutrali Faustas
207 2022-05-29 Muziejus Neutrali Faustas
208 2022-05-29 Turiu pastabų Neutrali Faustas
209 2022-05-29 Egzaminai Neutrali Faustas
211 2022-05-29 Atestacinė komisija Neutrali Faustas
214 2022-05-29 Karjeros centras Neutrali Faustas
215 2022-05-29 Mes už Taiką! Neutrali Faustas
216 2022-05-29 Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminai Neutrali
217 2022-05-29 Brandos egzaminai Neutrali Faustas
218 2022-05-29 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) Neutrali Faustas
219 2022-05-29 Eksternams Neutrali Faustas
32 2019-11-18 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Faustas
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Neutrali Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Faustas
8 2021-09-01 Mokinių atstovybė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atnaujintą mokinių atstovybės sąrašą.

Faustas
11 2021-09-01 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atnaujintą gimnazijos tarybos sąrašą.

Faustas
86 2021-09-01 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią struktūros schemą.

Faustas