Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Literatų būrelis

Gimnazijos literatų būrelis

Literatų būrelis – vienas iš ryškiausių ir ilgiausiai veikiančių būrelių: jis įkurtas 1933 m. kovo 23 d. Pirmieji būrelio vadovai – mokytojai Vladas Kulbokas, Ignas Serapinas, Antanas Musteikis, Stasys Bačkis. Vėliau – Aldona Abariūtė-Datkūnienė, Romualdas Paškevičius, o nuo 2002 m. – Regina Grubinskienė.

Visą laiką literatai leido kokį nors laikraštėlį ar sienlaikraštį: ėjo laikraščiai „Kūrybos barai“, „Pirmyn“, „Mokslo žingsniai“, „Ant debesies“ ir kt. Nuo 2012 m. literatų būrelis leidžia laikraštį „Mokyklos žinios“, kurį 1996 m. įsteigė Vileišiečių organizacija.

2002–2015 m. buvo leidžiamas gimnazijos moksleivių kūrybos almanachas „Baltos pievos“, kuriame publikuoti geriausi literatūros, dailės ir meninės fotografijos darbai. Literatai išleidžia ir savo autorines knygas, jų kūrybą spausdina rajono laikraštis „Darbas“, Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas „Šiaurietiški atsivėrimai“.

Būrelis rengia jau tradicija tapusią literatūrinę popietę „Baltu žodžių taku“ (jaunųjų filologų konkursą gimnazijoje), anksčiau rengdavo Pasaulinės poezijos dienos minėjimą gimnazijoje, dabar prisideda prie šio renginio gimnazijoje ir M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje.

Gimnazijos literatai organizuoja išvykas į literatūrines vietas, teatrą, savo kūrybą skaito literatūriniuose renginiuose, sėkmingai dalyvauja ne tik rajono, regiono, bet ir šalies moksleivių kūrybos konkursuose.

Kasmet būrelį lanko apie 12–20 gimnazistų.

 

Naujausia veikla nuotraukose:

 

2020–2021 m. literatai buvo įsijungę į Biržų J. Bielinio viešosios bibliotekos projektą „Neparašyti tekstai“, kūrybą publikavo tinklaraštyje, 2021-06-12 dalyvavo šventėje „Matyk pasaulį brolio akimis“, vykusioje partizano, literatūros kritiko Mamerto Indriliūno gimtojoje sodyboje Gataučių kaime, Biržų r.

 

Literatai dažnai lankosi Krinčine esančiame poetų E. ir L. Matuzevičių muziejuje, dalyvauja čia vykstančiuose renginiuose. 2021-10-15 būrelis muziejuje surengė popietę.

       

 

Jau penktą kartą literatai įsijungia į Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro organizuojamą projektą „Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS“. 2020 m. „Sidabrinio Nevėžiuko“ diplomantais tapo Giedrė Rapševičiūtė, Tomas Dževečka, o Simas Varnauskas apdovanotas Panevėžio miesto mero prizu (skulptūrėle). Literatų kūryba publikuojama almanache „Nevėžis“.

 

Nuo 2012 m. literatų būrelio leidžiamas laikraštis „Mokyklos žinios“, perimtas iš Vileišiečių organizacijos

 

2015–2021 m. literatų išleistos knygos

Atnaujinta: 2024-03-29
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
7. 13.50 - 14.35
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15