Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

TŪM projektas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

 

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: kūrybinių ir edukacinių erdvių kūrimas; STEAM erdvių įrengimas / modernizavimas; įranga ir priemonės: kūrybinėms ir edukacinėms erdvėms, STEAM erdvėms, profesiniam orientavimui, naujų ugdymo programų įgyvendinimui, ilgalaikių meninio-kultūrinio ugdymo veiklų įgyvendinimui, patirtinių stovyklų vykdymui, STEAM ugdymo veiklų įgyvendinimui, fizikos konkurso vykdymui; metodinė diena inovacijų kultūros ir įpročių skatinimo srityje; mokymai pedagogų kompetencijų įtraukiojo ugdymo srityje stiprinimui; mokytojų kultūrinių kompetencijų stiprinimo mokymai; jaunųjų lyderių rengimas; sistemiškas profesinis orientavimas mokyklose; naujų ugdymo programų kūrimas ir įgyvendinimas; ilgalaikės meninio-kultūrinio ugdymo veiklos; patirtinės stovyklos; STEAM ugdymo veiklos; edukacinės išvykos, konkursai.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 6. Padidėjusi pedagogų, stiprinusių kompetencijas ne trumpesnėse nei 40 val. trukmės programose įtraukiojo ugdymo srityje, dalis (proc.); padidėjęs 8 klasės mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) matematikos rezultato procentais vidurkis; mokyklos dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose; mokiniai įsitraukia į savanorystės veiklas; bendradarbiaujant su profesionaliais kūrėjais sukurtos edukacinės programos.

 

Atnaujinta: 2024-01-23
 • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15