Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Projektas ,,Emile klasė"

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje gilios ir prasmingos prancūzų kalbos mokymo tradicijos. Prancūzų kalbos ir kitų dalykų mokytojai rengia mokinius konkursams, olimpiadoms, abiturientai renkasi prancūzų kalbą studijuoti aukštosiose mokyklose. Gimnazijos mokytojai suprasdami, kad sparčiai besikeičiančiame pasaulyje jauniems žmonės jau nebepakanka vien paprastų kalbinių gebėjimų, reikia ir kitokių galimybių mokantis kalbos – per kalbą įsisavinti papildomą nekalbinį turinį. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas vertingas tuo, kad didina individualias jauno žmogaus galimybes, gerina jo socialinę integraciją.  

2009 m. mokykla įsijungė į projektą „EMILE klasė“, taip iš naujo skatindama mokinius pasirinkti mokytis labai gražią ir aristokratišką prancūzų kalbą. 2009 m. rugpjūčio 31d. buvo sudaryta sutartis tarp Prancūzų kultūros centro (PKC), atstovaujamo direktoriaus Pascal Hanse, Pasvalio miesto savivaldybės, atstovaujamos administracijos direktoriaus Rimanto Užuoto, ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos.  

„EMILE klasės“ jungia beveik 950 mokinių iš 20 mokyklų partnerių, iš kurių trys – aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigos. 47 nekalbinių dalykų mokytojai ir apie 20 jų kolegų prancūzų kalbos specialistų dirba prie šio projekto. Europoje ši metodika plėtojama 30 šalių, prancūzakalbėse klasėse pagal ją mokosi apie 60 000 jaunuolių.  

Projekto Lietuvoje klipas

Kas yra EMILE?

 • EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir užsienio kalbos mokymu : vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tokiu būdu mokinys įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbomis.
 • EMILE metodus įtraukti į švietimo sistemas rekomenduoja Europos Taryba, skatinanti Europos piliečių daugiakalbystę. 

Nauda

1. Lingvistinė

 • Daugiau dėmesio skiriama tikslinei kalbai.
 • Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją.
 • Dalykinių kompetencijų įgijimas prancūzų kalba.
 • Gimtosios kalbos kompetencijų stiprinimas taikant gretinimo metodą mokant prancūzų kalbos.

2. Kognityvinė

 • Kas atrodo „akivaizdu ir suprantama“ gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMIL’is  mokymo procese naudodamas tokias strategijas kaip sąvokų suformulavimas kitaip, jų paaiškinimas, leidžia mokiniui tobulinti  kritinį mąstymą. 
 • Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu, rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.

3. Kultūrinė  

 • Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba.  
 • Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas.  
 • Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą.  
 • Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje...

4. EMILE mokymo prancūzų kalba pranašumai

 • Mokyklų, kuriose taikomas šis metodas, tinklas Europoje jungia daugiau nei 60 000 mokinių ir 30 šalių. Jam skirta svetainė: http://lefildubilingue.org/.  
 • Bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu,  atsižvelgiama į nacionalinės švietimo sistemos poreikius ir pirmenybė teikiama vietinėms programoms.  

Programos modelių kūrimas paremtas pažangiais tyrimais.

5. Projektas „EMILE klasės“ Lietuvoje – kokybės garantija

 • Glaudus bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, projekto koordinatore ir su vietinėmis mokymo įstaigomis bei Prancūzų kultūros centru.  
 • Prancūzijos ekspertų įnašas įgyvendinant šį projektą.  Mokytojai gauna kalbinius ir didaktinės kompetencijos tobulinimo mokymus.  
 • Pedagoginių projektų vykdymas mokyklose : partnerystė su mokyklomis iš Prancūzijos, dalykų projektai.  
 • Sukuriamas mokyklų, dalyvaujančių projekte, tinklas.  
 • Programos baigimo patvirtinimas brandos atestate su įrašu „Emile“ ir Prancūzijos ambasados Lietuvoje išduotas pažymėjimas.

Kas vyksta Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje?

Mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbos, dalyvauja projekte „EMILE klasė“. Pagal projektą gimnazijoje integruotai mokoma prancūzų kalbos ir dailės, šokio, geografijos bei technologijų dalykų. 

Projekte dalyvaujantys mokytojai: 

Janina Mockuvienė – prancūzų kalbos mokytoja, projekto konsultantė,  

Nida Sakalauskienė – šokio mokytoja,  

Vytrautas Stravinskas  - dailės mokytojas,  

Linas Kruopis – ekonomikos, geografijos mokytojas,  

Gitana Kruopienė – technologijų mokytoja,  

Aldona Matjošaitienė – prancūzų kalbos mokytoja,  

Rasa Šimoliūnaitė – geografijos, prancūzų kalbos mokytoja.

 

2010, 2011, 2012 metais mokytojai dalykininkai prancūzų kalbos žinias tobulino Prancūzijoje, Bezansono ir Vichy Cavilam taikomosios lingvistikos centruose. Prancūzų kalbos mokytojos turėjo galimybę stažuotis Prancūzijoje, Bezansono taikomosios lingvistikos centre.  

Gimnazijoje kiekvienais metais vyksta integruotos prancūzų kalbos, dailės, šokio, geografijos bei technologijų pamokos bei kiti frankofonijai skirti renginiai.  

2013 metais gimnazijos Emile merginų ansamblis dalyvavo prancūziškos dainos festivalyje „L’Amour Change le Monde!“ ir 9-12 klasių ansamblių kategorijoje laimėjo I vietą.  

 

Nuoroda į festivalio akimirkas http://emileseduva.wordpress.com

 

 

 

Atnaujinta: 2022-02-22
 •               PRISIMINIMAI              
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25