Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Dailė

Dailė

Dailės pamokose ir būreliuose ugdoma kiekvieno mokinio asmenybė, jo intelektinės, kūrybinės galios, verbalinės ir neverbalinės raiškos gebėjimai, vertybių nuostatų sistema. Žvelgiant į paskutiniuosius dešimtmečius, galima pasidžiaugti, kad šiandieninė gimnazija yra vienas iš Pasvalio kultūros židinių. Dailės pamokose ir popamokinėje veikloje mokinių sukurtais kūriniais gausiai papildomi, praturtinami mieste vykstantys renginiai, papuošiamos ne tik gimnazijos, bet ir visuomeninės erdvės (gimnazistų dailės darbų parodos rengiamos Pasvalio krašto muziejuje, Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Pasvalio kultūros centre, Pasvalio socialinių paslaugų centre).

Gimnazistai Miesto šventei yra sukūrę nemažai floristinių kompozicijų, su savo sukurtais darbais dalyvavo organizuojamose mugėse, B. Brazdžionio edukaciniame centre sukurtos didžiulės floristinės kompozicijos. Kiekvienais metais vyksta Menų dienos.

Kasmet mėgstantys kurti mokiniai suburiami socializacijos stovykloje „Kūrybos džiaugsmas“. Stovykloje vyksta plenerai, organizuojamos išvykos į didžiuosius dailės muziejus, mokiniai keliauja ir piešia, tapo žymias rajono vietas.

Mokykloje sudarytos sąlygos mokiniams išbandyti įvairias kūrybos technikas, ieškoti originalių sprendimo būdų. Yra grafikos spausdinimo staklės, dvi krosnys keramikos darbeliams degti, žiedimo staklės. Šį įranga buvo įsigyta per paskutiniuosius du dešimtmečius. Prieš keletą metų dailės kabinetas perkeltas į naujas patalpas senajame gimnazijos korpuse, taip tiesiogiai priartinant mokinius prie gimnazijos Dailės galerijos turtų. Galima sakyti, kad pamokos vyksta nuolatinėje stipraus meninio poveikio įtakoje.

Dailės mokytojai Leonora ir Vytautas Stravinskai siekia, kad tikslinga meninė veikla būtų integruota į ugdymo turinį, stengiasi būti išradingi, nuolat ieškoti naujų meninės veiklos formų ir sąlyčio taškų – su kitais dėstomais dalykais, su gimnazijos bei miesto bendruomenės gyvenimu.

Atnaujinta: 2024-03-29
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15