Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Erasmus+ projektas

 

Erasmus+ akreditacijos kodas: 2022-1-LT01-KA120-SCH-000109691

Akredituojamų veiklų trukmė: 2023m sausio 2 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

 

 2023-2024 m. dotacijos kodas: : 2023-1-LT01-KA121-SCH-000124026

        2023-2024 m. projekto  vertė: 42 450 EU

       2024-2025 m. dotacijos kodas: 2024-1-LT01-KA121-SCH-000207448

 

        2024-2025 m. projekto vertė: 36 719 EU

Erasmus+ plano aprašymas ir rezultatai

Projekto veiklos:

 • trumpalaikiai  grupiniai mokinių mobilumai;
 • trumpalaikiai individualūs mokinių mobilumai;
 • pedagoginio personalo darbo stebėjimo mobilumai ir  mobilumai į kursus arba tarptautines konferencijas;
 • mobilumo veiklų sklaida.

 

 

Mokinių mokymosi motyvacija nuolat krenta, todėl į projektą įtraukiame nepažangius ir/ar mokymosi ir psichologinių problemų turinčius mokinius. Mūsų tikslas kelti mokymosi lygį per mokymą(si) tarptautinėje komandoje. Dirbdami ir gyvendami partnerių šeimose arba priimdami partnerius vaikai mokosi savarankiškumo ir organizuotumo, ko turėjimas neatsiejamas nuo sėkmingų mokymosi rezultatų ir nebūtinai tik silpni mokiniai šių savybių neturi. Tai aktualu ir gerai besimokantiems vaikams. Patirtis rodo, kad tarptautiniai. projektai vaikus motyvuoja ir ugdo daugeliu aspektų, nuo kūrybiškumo iki socialinių įgūdžių, jau nekalbant apie užsienio kalbas. Didžioji dauguma nepažangių arba mokymosi problemų turinčių vaikų yra praradę pasitikėjimą savimi, kas nekelia noro siekti kažko daugiau. Tikime, kad tarptautiškumo kryptis padės situaciją pakeisti į gera.

 

Inovatyvumas ir ugdymo metodų įvairovė yra tai, kas atitinka šiuolaikinės jaunos kartos lūkesčius. Perspektyvų, kad į provincijos mokyklą ateis dirbti jauni specialistai, mažai. Turime patys kelti sau motyvaciją keistis kartu su laiku. Kuriame personalo komandinio         darbo kultūrą, siekdami profesinės veiklos poveikio, bet dar labai trūksta savitarpio pasitikėjimo ir kolegialaus bendravimo. Kitų darbo stebėjimas ir dalyvavimas praktiniuose mokymuose yra visada gerai, bet darant tai tarptautinėje aplinkoje, neabejotinai labiau motyvuoja keistis ir neatsilikti. Be to, kalbų kursai bei praktika išvykus ir darbas priimant partnerius kelia užsienio k. mokėjimo lygį. Tikimės, kad dalyvaudami projektuose mokytojai/vadovai savo pavyzdžiu ir sklaida užkrečia kolegas išbandyti ir taikyti naujoves organizuojant formalų/ neformalų ugdymą. Iš to mokiniai turi daug naudos, nes "nejaunas ir senamadiškas mokytojas'" pavirsta "nejaunu, bet šiuolaikišku," o tai kelia motyvaciją mokytis.

       

Atnaujinta: 2024-06-04
 • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
7. 13.50 - 14.35
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15