Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Kiti projektai

 

PROJEKTINĖ VEIKLA

Tarptautinis projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija dalyvauja respublikiniame medijų ir informacinio raštingumo projekte, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija ir Šiaurės šalių ministrų biuras Lietuvoje.

Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą.

Projekto seminarų metu 60 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos išradingai pristatė savo patirtį, ugdant medijų ir informacinį raštingumą, aptarė, kaip sekėsi panaudoti projekto koordinatorių parengtą metodinę medžiagą. Mokyklų komandos turėjo galimybę įsivertinti savo mokyklos silpnąsias ir stipriąsias puses, ugdant bendruomenės informacinį raštingumą, pasisemti iš kolegų idėjų, išsikelti būsimos veiklos uždavinius bei suplanuoti veiklas.

Gimnazijoje MIR ugdymas vykdomas derinant etikos, lietuvių kalbos, pilietiškumo pagrindų, istorijos, muzikos ir informacinių technologijų programų turinį. Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas integruojamas į formalią ir neformalią mokinių veiklą (etikos, lietuvių kalbos, pilietiškumo pagrindų pamokose, literatų būrelyje, Mokinių atstovybės ir bibliotekos veikloje).

Kitų susitikimų metu mokytojų, mokyklų vadovų bei bibliotekininkų darbo grupės įvardijo problemas, teikė pasiūlymus dėl medijų ir informacinio raštingumo ugdymo integravimo galimybių plėtros.

Projekto metu įgijome naujos patirties, kaip galima dar efektyviau įgyvendinti veiklas, įtraukti daugiau bendruomenės narių į medijas ir informacinį raštingumo ugdymą. Gilesnė pažintis su medijų ir informaciniu raštingumu suformavo gebėjimą geriau suprasti, kritiškai vertinti, atsirinkti, kurti bei padėti informacinio raštingumo įgūdžius ugdytis mokiniams.

Gimnazijos MIR projekto komanda: lietuvių kalbos mokytoja V. Indrišionienė, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja B. Palijanskienė, etikos mokytoja J. Valuntonienė, bibliotekininė M. Kuodienė ir administracijos atstovė L. Liukpetrienė.

Daugiau informacijos: https://www.youtube.com/watch?v=skARrAI16c0

Atnaujinta: 2022-02-22
  •               PRISIMINIMAI              
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.05 - 12.50
  • 6. 13.00 - 13.45
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25