Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija skelbia konkursą psichologo pareigoms užimti

  • Paskelbė : Faustas Petriškis
  • Paskelbta: 2024-03-19
  • Kategorija: Aktualijos

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija skelbia konkursą psichologo pareigoms užimti

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją. Pareiginės algos koeficientas 0,9981-1,3053

 Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius; dalyvauja gimnazijos metinės veiklos planavime, gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Reikalavimai:

1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;

2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;

3. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

4. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.

5. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl darbo.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.              

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą. 

 

Pretendentai dokumentus gali pateikti el. paštu rastine@pasvaliogimnazija.lt  arba adresu: P. Vileišio g. 7, Pasvalys. Pasiteirauti telefonu +370 60069005 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.  

Atrankos būdas – pokalbis.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos