Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Muziejus

Gimnazijos istorijos muziejus

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos istorijos muziejus įsteigtas 1992 metais. Ištakos – 1936–1939 m., kai muziejų mokykloje buvo įkūręs lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Vladas Kulbokas. 1973–1987 m. kraštotyros muziejų įkūrė ir prižiūrėjo istorijos mokytoja Aldona Naglienė. Švenčiant mokyklos 70-metį, įsteigtas muziejus, orientuotas į mokyklos istoriją. Šiuo metu jo fonduose sukaupta daugiau kaip 5500 eksponatų.

Vienas muziejaus skyrius skirtas žymiam kraštiečiui Petrui Vileišiui, kurio vardu gimnazija pavadinta 1934 m. Muziejus turi Peterburgo universiteto baigimo diplomo originalą, jo išleistų knygelių, keletą pirmojo lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios“ numerių, nuotraukų iš P. Vileišio gyvenimo ir veiklos, šeimos genealoginį medį, Jono Aničo parašytas knygas apie garsius brolius Vileišius ir šios giminės žmones, yra ir mokinių surinktų Vileišių giminės žmonių atsiminimų, Vileišiečių organizacijos istorinė medžiaga.

Kituose skyriuose – stenduose ir vitrinose – atsispindi mokyklos kūrimosi ir istorijos raida. Tai įvairūs dokumentai, rankraščiai, knygos, senieji vadovėliai, spaudos leidiniai, nuotraukos, visų dirbusių mokytojų, abiturientų laidų sąrašai ir nuotraukos ir kt. Kaupiama medžiaga apie žymesnių pedagogų veiklą (yra „Mokytojų galerija“ – pristatomi ilgiausiai gimnazijoje dirbę ar platesnę veiklą vykdę pedagogai), apie gimnaziją baigusius žymius mokslo, kultūros veikėjus, menininkus (nuotraukų galerija pavadinta „Jie mokėsi šioje mokykloje“). Kaupiami ir renginių scenarijai, garso ir vaizdo įrašai, būrelių veiklos kronikos, gimnazijos laikraščio „Mokyklos žinios“ numeriai, kiti gimnazijos leidiniai, gimnazistų ir mokytojų išleistos knygos, spaudos leidinių straipsniai apie gimnazijos veiklą. Vienas muziejaus skyrius supažindina su tradiciniais renginiais, dabartiniais sporto ir mokslo pasiekimais.

Muziejuje galima pamatyti ir praeitį menančių daiktų: tai senas mokyklinis suolas, prieš 100-metį klasėje stovėjusi demonstracinė spinta, pirmasis mokyklos televizorius, direktoriaus kėdė, uniforminės suknelės, techninės mokymo priemonės ir kiti.

1994–2011 metais muziejus, vadovaujamas mokytojos Janinos Miežianskienės, vykdė nemažai projektų: „Pažinkime ir saugokime savo krašto istoriją, tradicijas, buitį ir papročius“, „Mano mokykla istorijos verpetuose“, „Petro Vileišio veiklos vaidmuo amžininkams ir mums“, „Lietuviškos „Vilniaus žinios“– kelias į tautos laisvę ir šviesą“ ir kt. Projektų rengėjai vykdė edukacines programas, dalyvavo ekskursijose po istorines, architektūrines vietas, lankė Meno galerijas, kitų muziejų ekspozicijas, organizavo susitikimus su menininkais, mokslininkais, rengė parodėles, konferencijas, konkursus, viktorinas ir t. t. Jaunieji muziejininkai sėkmingai dalyvaudavo šalies mokyklų muziejų konkursuose ir kraštotyrinių darbų apžiūrose, kasmet rašė gimnazijos veiklos kroniką, parengė keletą leidinukų: pvz., „Mano mokykla istorijos verpetuose“, „Petro Vileišio kelio tąsa – mūsų darbai“, „Vileišiečių organizacija“, “Dailės galerijos istorija“, „Gimnazijos muziejus“.

Muziejuje laikoma gimnazijos vėliava.

2018 m. muziejus atnaujintas, jį prižiūri mokytoja Regina Grubinskienė.

Muziejuje eksponuojami dailininkų – buvusių mokinių ar mokytojų – paveikslai. Čia laikoma Dailės galerijos dokumentacija, kaupiama įvairi medžiaga apie galerijos eksponatus ir jų autorius.

Muziejuje vyksta klasių valandėlės, teikiama metodinė ir informacinė pagalba mokiniams, studentams, pedagogams. Gimnazijoje apsilankę svečiai įrašo atsiliepimus „Svečių knygoje“.

 

Atnaujinta: 2024-01-11
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15