Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Partneriai

Darnus bendradarbiavimas su Lietuvos aukštosiomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis spartina spartesnį švietimo siekių įgyvendinimą, padeda išsikelti pamatuotus tolesnius uždavinius, skatina domėjimąsi mokymosi pasirinkimo galimybėmis, sudaro sąlygas susipažinti su universitetinių studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūra.


VU Matematikos ir informatikos fakultetas padeda organizuoti  matematikos olimpiadą profesoriaus Broniaus Grigelionio taurei laimėti.

Konkursai, skatinantys moksleivius Domėtis tiksliaisiais mokslais moksleivius skatina konkursai, organizuojami KTU. Pirmasis jaunųjų kompiuterininkų vyko Pasvalyje. 2004 m. KTU vyko baigiamasis forumas, kuriam buvo suteiktas Dr. J. P. Kazicko vardas.1998-aisiais J. Kazickas įkūrė Kazickų šeimos fondą, kuris parėmė per 100 labdaringų tikslų. Fondas  investuoja į Lietuvos ateitį remdamas jaunąją kartą.

Bendradarbiavimo sutartis sudaryta ir su ISM. Projektas „Verslo klasė“ skirtas ekonomikos ir verslumo mokomąjį dalyką pasirinkusiems 11-12 kl. moksleiviams.


Gimnazijos mokytojai ir mokiniai dalyvauja ir Nordplus programoje, kuri skirta Šiaurės ir Baltijos šalių bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimui, naujovių diegimui, ugdymo kokybės gerinimui.

Minėtas projektas/programa plėtoja bendradarbiavimą tarp ugdymo institucijų, skatina šiaurės ir Baltijos šalių kalbų ir kultūrų supratimą. Šiame projekte dalyvauja ir mūsų moksleiviai. Gimnazijos bendruomenė  bendradarbiauja su Latvijos Valmieros II vidurine mokykla


Mokyklų partnerystė

Glaudūs mokyklos bendruomenės tarpusavio ir bendradarbiavimo su kitų miestų ar rajonų mokyklomis ryšiai. Jie sudaro galimybių mokytojams dalytis savąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus. Pasvalio Svalios ir Lėvens progimnazijų moksleiviai atvyksta mokytis į mūsų gimnaziją.  Bendraujama ir su kaimyninių rajonų gimnazijomis – Biržų „Saulės“ ir Kupiškio Stuokos Gucevičiaus mokyklomis.

Atnaujinta: 2024-01-11
  • MUMS JAU ŠIMTAS!         
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.40 - 15.25
  • 9. 15.30 - 16.15